Patriks Roziņš

3.vieta Latvijas Jauniešu čempionātā telpās 2020