Jūlija Gaspersone

3.vieta Latvijas čempionātā telpās 2020