ANIMAL ROUND „Mārkulīči” 2012

SACENSĪBU NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu Latvijā un paaugstināt loka šaušanas entuziastu un sportistu meistarību.
2. Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks pēc IFAA Animal Round noteikumiem.
3. Vieta un laiks. Sacensības notiks 2012.gada 05. maijā, Pārgaujas nov., Straupes pag. „Mārkulīči”. Karte.
4. Dalībnieki. Visi šaut gribētāji, atbilstoši IFAA loku klasēm.
5. Vadība. Sacensības organizē biedrība „FREE WIND ARCHERS” sadarbībā ar Sporta klubu „Mārkulīči”
6. Dress kods. Apģērbs un apavi brīvā stilā
7. Sacensību programma:
10:00 – 10:45 – tehniskā komisija, piešaude
10:45 – 10:55 – Sacensību atklāšana
11:10 – 17:00 –sacensības
17:00 – apbalvošana.
8. Finansēšana. Sacensību organizēšana tiek segta no rīkotāju privātajiem līdzekļiem un sportistu dalības maksām . Sacensību dalībnieki maksā: pieaugušie – 7.00 Ls,juniori – 5.00 Ls, bērni – 3.00Ls.
Ģimenei otrajam un nākamajiem dalībniekiem – puscena (50% no maksas).
Ģimenei ar diviem pieaugušajiem dalībniekiem – bērni piedalās bez maksas.
9. Pusdienas. No 14:00 līdz 17:00. (Pēc finiša).
10. Pieteikumi. Jāiesūta līdz 3. maijam uz e-pastu freewindarchers@gmail.com , lokšāvēju forumā vai Mob.tel.+ 37129255158 (Normunds Bērziņš) vai +37122083028 (Armands Vilisters)
11. Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc lielākā uzrādītā rezultāta katrā loka veidā un klasē. Vienāda rezultāta gadījumā salīdzina labāko trāpījumu skaitu.Vienādu rezultātu gadijumā šauj 3 bultu sērijas pa treniņvairoga mērķi no nezināmas distances, līdz tiek noskaidrots uzvarētājs.
12. Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem.

Atbildēt