“BRASLAS KAUSS” Mārkulīčos

„BRASLAS KAUSS”

NOLIKUMS

 

1) Mērķis un uzdevumi. Popularizēt loka šaušanu Latvijā un paaugstināt loka šaušanas entuziastu un sportistu meistarību.

2) Vispārējie noteikumi. Sacensības notiks pēc IFAA Animal / Hunter / Field Round noteikumiem šaujot no marķētām distancēm.

3) Vieta un laiks. Sacensības notiks 2012.gada 10. – 12. augustā , Pārgaujas nov., Straupes pag.,„Mārkulīči”.

4) Dalībnieki. Visi šaut gribētāji, atbilstoši IFAA loku klasēm.

5) Vadība. Sacensības organizē biedrība „FREE WIND ARCHERS”, ar SK „Amazones” un SK „Mārkulīči” atbalstu.

6) Dress kods. Apģērbs un apavi brīvā stilā

7) Sacensību programma*:

2012. gada 10. augusts „Animal round”
13:30 – 14:30 – reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude
14:45 – 14:55 – Sacensību atklāšana
15:00 – 20:00 –sacensības
20:30 – 00:00 – Iekārtošanās telšu pilsētiņā ar veselīgu pasēdēšanu pie ugunskura.

2012. gada 11. augusts. „Hunter round”
08:30 – 09:30 – reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude
10:00 – 17:00 – sacensības
18:00 – 21:00 – Atrakcijas ar lokšaušanas elementiem
21:00 – 00:00 – Vakarēšana pie ugunskura

2012. gada 12. augusts. „Field round” 
08:30 – 09:30 – reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude
10:00 – 16:00 – sacensības
17:00 – apbalvošana
Dodamies mājās!

8) Dalības maksa: 
3.dienas pieaugušie – 20.00 Ls (30.00 EUR) ,juniori – 15.00 Ls (20.00 EUR), bērni – 12.00Ls (17 EUR).
1.diena pieaugušie – 7.00 Ls (10.00 EUR) ,juniori – 5.00 Ls (7.00 EUR), bērni – 4.00Ls (6.00 EUR).
Atbalstot ģimenes: Ģimenei otrajam un nākamajiem dalībniekiem – puscena (50% no maksas).

9) Ēdināšana ——————— .info pēc 23.07.2012

10) Pieteikumi. Jāiesūta līdz 2012. gada 8.augustam uz e-pastu freewindarchers@gmail.com , lokšāvēju forumā vai Mob.tel.+ 37129255158 (Normunds Bērziņš) , +37122083028 (Armands Vilisters) vai reģistrācijas formā.

11) Uzvarētāju noteikšana. Uzvarētājus nosaka pēc kopvērtējuma rezultātiem katrā loka veidā un klasē. Vienāda rezultāta gadījumā notiek pāršaušana loka šaušanas stendā ar 3 bultām līdz 5 sērijām. Ja rezultāts vēl ir vienāds,tad šaujam vienu bultu mērķī (Field) un uzvar tuvākā bulta mērķa centram.

12) Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un ….


* Organizatoriem ir tiesības mainīt sacensību norises laikus.