Re Starts

Rezultāti / Results

Re Starts Nr.1

WA 3D loka šaušanas sacensības / WA 3D archery competition

26.07.2020, “Mārkulīči”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads

 

Laiks un vieta
2020.gada 26.jūlijā, svētdienā, Straupes pagasta “Mārkulīčos”.
Time & Place

26 July 2020, sunday, Straupes parish, “Markulichi”.

Loki un vecuma grupas
Šaušana notiks 5 loku grupās pieaugušajiem un bērniem (no 7 līdz 14 g.v.), abiem dzimumiem atsevišķi (ja ir vismaz 4 dalībnieki).
Ārpus konkurences var piedalīties arī iesācēji šaujot kvalifikāciju no bērnu distancēm.

  • LM & LW – Garais loks (ar koka bultām),
  • IM & IW – Instinktīvais loks (tie kas “nestaigā pa stiegru”, koka rokturis),
  • BM & BW – Neaprīkots loks (tie kas “staigā pa stiegru” un zin kā to dara),
  • CM & CW – Kompaktloks (šajās sacensībās jebkāds, bet jāņem vērā, ka WA sistēmā nevarēs startēt ar vairāku pinu tēmekli aprīkotu loku kamuflāžas krāsā/rakstā),
  • RM & RW – Rekursīvais loks (kaut arī pēc WA noteikumiem nešauj 3D, bet ļoti grib piedalīties).
Bows & age groups

Shooting will take place in 5 bow groups for adults and children (from 7 to 14 years old), for both genders separately (if there are at least 4 participants). Outside competition beginners can also participate by shooting qualifications from children’s distances.

  • LM & LW – Longbow (with wooden arrows),
  • IM & IW – Instinctive bow (no stringwalking, wooden riser),
  • BM & BW – Barebow (all stringwalkers – for all who knows why and how it is done),
  • CM & CW – Compound (all compounds, can use sights with more than one pin and camouflage colour),
  • RM & RW – Recurve (although according to WA rules do not shoot 3D, but really wants to participate).
Noteikumi
Kvalifikācija 24 zvēri pēc WA noteikumiem (2 bultas, nezināmi attālumi) + turnīrcīņas. Turnīrcīņas pieaugušajiem – pēc kvalifikācijas rezultāta 4 labākie dalībnieki cīnās pusfinālā un finālā attiecīgajās loku grupās un šaujot pa 4 zvēriem ar 1 bultu no nezināmiem attālumiem.
Rules
Qualification contains 24 animal targets by WA rules (2 arrows, unknown distances) + eliminations. In eliminations 4 best adults in each bow group fights in semifinal and final shooting 4 targets with 1 arrow.

Distances:

Pieaugušie
Adults
Bērni (un iesācēji)
Kids (& beginners)
LM & LW
IM & IW
BM & BW
5-30 m
(zili marķieri / blue pegs)
5-15 m
(balti marķieri / white pegs)
CM & CW
RW & RM
10-45 m
(sarkani marķieri / red pegs)
5-15 m
(balti marķieri / white pegs)

 

Programma
10.00-11.00 – Ierašanās, reģistrācija, piešaude, inventāra atrādīšana
11.00-11.15 – Noteikumu apstāstīšana, pulksteņu saskaņošana un došanās trasē
11.15-14.30 – Kvalifikācija – 24 mērķi
14.00 – 14.30 – Pusdienas (Restarta saļanka ar piedevām no šefpavāra Jāņa un Jāņogas – 5.00 €)
15.00-17.30 – Turnīrcīņas.
Program
10.00-11.00 – Arriving, registration, warm-up, technical commision
11.00-11.15 – Tales about rules, coordinating the clocks and going to the track
11.15-14.30 – Qualification 24 targets
14.00 – 14.30 – Lunch (Restart solanka with additives from chef Jānis and Jāņoga (in Cēsis) – 5.00 €)
15.00-17.30 – Tournaments.
Pieteikšanās un atteikšanās
Pieteikšanās un atteikšanās notiek līdz sestdienas, 25.jūlija, pusdienlaikam, plkst. 12.00.
Pieteikšanās forma
Atteikties var paziņojot par to sūtot e-pastu uz agate@archery.lv vai zvanot un sūtot sms uz zemāk norādītajiem tālruņu numuriem.
Dalībnieku saraksts
Registration & cancellation
Registration and cancellation is until noon (12.00) on Saturday, July 25.
The application form
You can cancel participation by sending an e-mail to agate@archery.lv or calling / sending sms the phone numbers below.
The list of participants
Dalības maksa 15.00 € pieaugušajiem, 5.00 € bērniem Participant fee 15.00 € for adults, 5.00 € kids
Citi noteikumi
Ģērbties var kā vēlas (arī debesszilos džinsos un kamuflāžā, bet ar vismaz vienu koša apģērba gabalu), un apvidum piemērotiem apaviem kājās ir jābūt obligāti!
Varēs izmantot binokļus, ja tajos nebūs iebūvēts nekas, kas palīdz noteikt attālumus (jāuzrāda tehniskajā komisijā).
Spēkā visi valstī noteiktie Covid-19 ierobežošanas pasākumi – 2m, tīras rokas, utt.
Other rules
You can dress as you wish (also in extra blue jeans and camouflage, but at least one part must be bright colour), and hiking shoes are a must!
Binoculars can be used if they do not have anything built into them that helps to determine distances (to be presented to the technical commission).
All Covid-19 rules set by state are in action – 2m, clean hands, etc.
Organizatori
“Free Wind Archers” (Vilisters & Gaspersons) sadarbībā ar SK “AiM Archery” (Zālīte) un mednieku apmācības un atpūtas bāzi “Mārkulīči”.
Jautājumus var uzdot pa tālr. 22083028 (Vilisters), 26429742 (Gaspersons) vai 29873991 (Zālīte).
Organisers
“Free Wind Archers” (Vilisters & Gaspersons) in cooperation with SC “AiM Archery” (Zālīte) and Hunter Education and Leisure Centre “Mārkulīči”.
All questions to +371 22083028 (Vilisters), +371 26429742 (Gaspersons) or +371 29873991 (Zālīte).
Organizatoriem ir tiesības mainīt sacensību programmu atbilstoši dalībnieku skaitam un sacensību gaitai. The organisers have the right to change the competition program according to the number of participants and the course of the competition.

 

Atbildēt